Geschiedenis en status:

De Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ werd gesticht in 1922 door de beroemde beiaardier Jef Denyn, met de financiële steun van de Amerikanen Herbert Hoover, John D. Rockefeller en William Gorham Rice. De school komt in 1924 onder toezicht van de rijksinspectie voor muziekonderricht (Paul Gilson en Emiel Hullebroek). In 1957 wordt zij door het Ministerie van Onderwijs officieel en betoelaagd in het kader van de ‘Schoolpactwetgeving”. In 1959 verleent Zijne Majesteit Koning Boudewijn haar de titel “Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’, Internationaal Hoger Instituut voor Beiaardkunst”. In 1962 wordt de beiaardschool door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur verheven tot 1ste categorie en gelijkgesteld met de gemeentelijke muziekconservatoria en muziekacademies. In 1984 komt de school onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Fabiola. In 1995 wordt zij door de Vlaamse Regering uitgeroepen tot Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen. In 1998 wordt zij door het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkend onder de private instellingen van hoger onderwijs, waardoor de Belgische diplomatieke en consulaire posten in het buitenland gemachtigd zijn om visa af te leveren na voorafgaandelijk advies van de Dienst Vreemdelingenzaken. Volgens een doelmatigheidsanalyse van het Ministerie van Onderwijs en de Inspectie van Financiën behoort de Koninklijke Beiaardschool tot het Vlaams kunstpatrimonium, geniet wereldfaam en verhoogt zij het prestige van de Vlaamse Gemeenschap.

In 2011 verhuist de beiaardschool naar een andere lokatie, Bruul 52.